Bilecik Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında İç Borçlanma Kabul Edildi

Bilecik Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı CHP’li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken ‘İç Borçlanma’ oy çokluğuyla kabul edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk gündem maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendine istinaden Belediyemizin 2023 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi konusu oy birliğiyle ilgili komisyona sevk edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik ili, merkez ilçe, İstiklal, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahalleleri, Yaklaşık 225 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen 25 Nisan 2024 tarih ve 1 sayılı raporun görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi de oy birliğiyle görüşülmesi üzerine İmar Komisyonu’na sevk edildi. Üçüncü gündem maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik ili, merkez ilçesi, Pelitözü Mahallesinde yaklaşık 15 Hektar Alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen 25 Nisan 2024 tarih ve 2 sayılı raporun görüşülmesi oldu.

38 adet giysi kumbarasının işgaliyesi 10 yıllığına kiralanacak

Bu gündem maddesi de oy birliğiyle görüşülmesi üzerine İmar Komisyonu’na sevk edildi. Gündemin dördüncü maddesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendine istinaden mülkiyeti Belediye ait 38 adet giysi kumbarasının işgaliye bedelinin belirlenerek 10 yıla kadar ihaleyle kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi MHP’li meclis üyelerin ‘Çekimser’ oy kullanmasıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5’inci maddesinde 2023 yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunun 24’üncü maddesi gereğince ‘Su Güvence Bedeli’ (Depozito) ve iadesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi oldu. Bu madde de oy birliği ile Ücret Tarifesi Komisyonu’na görüşülmesi üzerine sevk edildi.

İç borçlanma oy çokluğu ile geçti

Gündemin 6’ncı maddesinde iç borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi konusu oldu. Bu gündem maddesi de CHP ve AK Parti’nin kabul oyuna karşı MHP’li üyeler ‘Ret’ kullandı. Bu gündem oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin son maddesinde sermayesinin tamamı Bilecik Belediyesine ait olan Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin ‘İç Borçlanma ve Faaliyet Yetkisi’ konularında Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ise, MHP’nin ‘Çekimser’ oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 13 Ocak itibariyle oluşan cari borç miktarı ve gelir gider tablosu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. – BİLECİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x